Marković, Miloš. " STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ STANKA (1939-2016)" [Online], (19 August 2016)