Marković, Miloš. " STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ STANKA (1939-2016)." [Online], (2016): 87-88. Web. 9 Aug. 2022