Marković, M. (2016). STANISLAVA ZDRAVKOVIĆ STANKA (1939-2016). , , 87-88. doi:10.5937/sinteze0-11578