Čutović, Katarina. " Tatjana Rodić, “WITH CHILDREN AROUND THE WORLD“, Beograd, Kreativni centar, 1998." [Online], (19 August 2016)