Čutović, Katarina. " Tatjana Rodić, “WITH CHILDREN AROUND THE WORLD“, Beograd, Kreativni centar, 1998.." [Online], (2016): 85-86. Web. 25 May. 2022