Čutović, K. (2016). Tatjana Rodić, “WITH CHILDREN AROUND THE WORLD“, Beograd, Kreativni centar, 1998.. , , 85-86. doi:10.5937/sinteze0-11580